Akcie materskej školy

Besiedka pre starých rodičov

Besiedka pre ZŤP dôchodcov

 

Deň zdravej výživy

 

Mikuláš

 

Vianočná besiedka

Kurz plávania

 

Lyžiarský kurz

 

Deň Zeme


 

Besiedka pre mamičky

Škola v prírode


 

Juniáles -karneval 

 
 

Športový deň