ĎAKUJEME

 

rok 2022/2023

Ďakujeme p. MAZÚROVI- Stelkinmu otcovi- z A.triedy  za papiere  a bublinkovú fóliu  pre naše/vaše deti.

 

rok 2021/2022

Ďakujeme p. CHOMISTEKOVEJ z D.triedy za  farebný a kancelársky papier pre naše/vaše deti.

Ďakujeme p. CÁLIKOVI z D.triedy za ozdobné tekvice na tvorenie pre naše/vaše deti.

Ďakujeme p. RYBÁRSKEMU  z C.triedy za papierové vreckovky v kotúči  pre naše/vaše deti.

Ďakujeme p. FUROVEJ -poslankyni Mesta Vrútky za dekoráciu bicykel pre MŠ. 

Ďakujeme p. ŠKUTOVEJ  z C.triedy za dezinfenkciu pre MŠ. 

Ďakujeme p. CÁLIKOVI z D.triedy za pomôcku na TV pre naše/vaše deti.