Krúžky

V našej materskej škole tento šk. rok 2022/2023 ponúkame pre deti tieto záujmové krúžky. 
Krúžky sú pre deti v predškolskom veku.
 

Tanečný krúžok

Tanečný krúžok bude prebiehať p. Agricolovou zo ZUŠ Vrútky, F. Kafendu. Krúžok bude v stredu od 13,15-14,00 hodiny. 
 
Deti sa učia tancovať tance ľudové , ale aj moderné. 
               
 

Hravá angličtina

Krúžok Hravá angličtina vedie p. učiteľka Monika Krivková, z našej materskej školy. Je 1krát do týždňa, po 30 minút, dve skupiny. V skupine je cca 12 detí.  Angličtinu sa deti učia formou hry, cez rôzne pohybové hry a pesničky, básničky. Neučia sa memorovaním, učia sa mať radi tento cudzí jazyk. 
Hravá angličtina bude v pondelok , začíname v októbri.
 
 
 

Výtvarný krúžok 

Výtvarný krúžok je vedený p. učiteľkou Dominikou Rantovou  zo ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach. Krúžok je 1krát do týždňa. 
Krúžok bude vo štvrtok do 12,30-14 hod.  
 
Deti sa učia rôzne techniky maľovania, kreslenia. Na nástenke sú vystavené výtvory detí. Niektoré kresby sú posielané aj na súťaže.           

                                 
 

Pohybový krúžok v CVČ DOMINO - Hýbme sa s loptou

Krúžok bude prebiehať každý týždeň v dvoch termínoch : v PIATOK od 14,30 -16,30 hod. , v CVČ DOMINO , v telocvični ZŠ Štefánika, Vrútky. Rodičia si deti vyzdvihnú na konci hodiny priamo na mieste konania krúžku.  Na krúžok bude treba prefotený preukazy poistenca a vrecúško s oblečením a teniskami, cvičkami na cvičenie.