Triedy

V našej materskej škole sú 4 triedy.  Pre školský rok 2022/23 máme takto usporiadané triedy : 

 

 

 Trieda A / staršie stredné deti  4-5 ročné deti / 

Trieda B 

Trieda C / mladšie stredné deti 3-4 ročné deti /

Trieda D / predškoláci  5-6 ročné deti /