Zápis pre školský rok 2022/2023 bude v predstihu, na našej web stránke, uverejnený.