Organizácia dňa

 

Denné činnosti v materskej škole

 

6:00 – 8:00    – príchod detí do MŠ, hry a hrové činnosti navrhovanie aktivít

8:00 – 8:15    – pohybové a relaxačné cvičenia

8:15 – 8:45    – osobná hygiena, desiata

8:45 – 11:15  – edukačné aktivity, pobyt vonku

11:15 – 12:00 – osobná hygiena, obed, čistenie zubov

12:00 – 14:00 – odpočinok, pohybové a relaxačné cvičenie

14:15 – 14:45 – osobná hygiena, olovrant

14:45 – 16:30 – edukačné aktivity, hry a hrové činnosti / individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky /

 

  •   Budova MŠ sa z bezpečnostných dôvodov zamyká od 8.00 hod.- 14.00 hod.